Bütünleyici Yaklaşımlar

Home / Bütünleyici Yaklaşımlar

HOMEOPATİ

Kelime olarak her ne kadar benzeri benzerle tedavi etmek gibi tercüme edilse de, gerçekte homeopati bu tanımlamanın çok ötesinde, derin anlamlar ifade eder. Homeopatiyi gerçek anlamda anlayabilmek evrenin realitesini anlamaktan geçer. Evren sahip olduğu bütün içeriğiyle bir bütünlük ve ahenk içinde çalışır. İnsan da, makro evrenin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran bir mikro evrendir.

Bu anlamda insan sağlığı evrende bulunan her şeyle bağlantılı ve ilintilidir. Sağlığımız için bu bağlantının dinamik olarak sürmesi gerekmektedir. Her hangi bir aksaklık veya koordinasyon bozukluğu sağlığımızı da tehdit eder/bozar. Einstein dünyadaki arılar %40 azalırsa dünyadaki yaşam biter demiştir.
HOMEOPATİ tedavisi özet olarak her türlü hastalık veya rahatsızlığın altında yatan nedenleri tedavi etme sanatıdır.

Başka bir deyişle hastalık veya rahatsızlık bünyemizde var olan madde veya enerjilerin işleyişinin bozulmasıdır. Yani hastalık veya rahatsızlık bu durumu düzeltmemiz için bize bilgi veren bir MESAJ dır. Homeopatik tedavi bir bakıma bir müzik aletini akort etmeye benzer. Homeopatik remediler aslında enerjidir. Normalde evrende var olan maddelerin enerjisinin özel yöntemlerle elde edilip insan vücuduna uygulanmasıdır. HOMEOPATİ sadece bir tedavi yöntemi değildir; bir farkındalıktır, bir felsefedir.

Homeopati ile tedavi edilemeyecek hastalık yok gibidir. Yeter ki kişinin bu tedaviye cevap verecek yaşam gücü enerjisi yeterli olsun.

OBEZİTEDE HOMEOPATİ TEDAVİSİ

Obezite çağımızın ciddi bir sağlık sorunudur. Obezitenin aşırı beslenme, hormonal dengesizlikler, kortizon ve benzeri ilaçların uzun süreli kullanımı gibi pek çok nedenleri vardır. Kilo aldıran ilaçların kesilmesi veya hormonal problemlerin düzeltilmesi ile önemli oranda sorun çözülebilir. Ama büyük çoğunluğun(% 90) esas sorunu bunların dışındadır. Bu kişiler sıkı diyet, egzersiz programları veya bazı ilaçlar ile ciddi kilolar verseler bile diyeti bırakır-bırakmaz eski kilolarını hızla ve fazlasıyla geri alırlar. Ya da bazıları o kadar sıkı diyete rağmen hedeflenen kiloları bir türlü veremezler. Bu kişiler, problemlerinin farkında olmalarına rağmen aşrı yemek yemelerine engel olamazlar. Zaten bu hastalarda aşırı beslenmenin somut bir nedeni de gösterilemez. Obez kişi kariyeri, yaşı ve eğitimi ne olursa olsun kontrolsüzce durmadan beslenir. İrade kontrolü kalmamıştır. (Örneğin:Rahmetli Zeki Müren, Pavorotti). Ya da bazıları abartılı bir beslenme olmamasına rağmen, hatta sıkı diyete programları uygulamalarına rağmen kilo veremezler. Bu kişilerde vücudun enerji dengesi bozulmuştur. Esas sorun kişinin yetersizlik duygusu, yeni durumlarla mücadele edememe ve kontrolü dışındaki durumlar, kaygıları gibi yaşadığı pek çok farklı stres nedenlerini sayabiliriz.

Duygu-algı ve davranışlar ile ilgili realite bazı frekanslarda bozulmuştur. Belirttiğimiz nedenler başta olmak üzere, organizma daha güçlü olmak ve baş edebilmek için enerji-kalori stoklamak zorundadır. Kalori stoklama, yaşamın devamı için doğru ve masum bir davranıştır. Sorun organizmanın nerede duracağını bilememesidir. Homeopatinin gücü bu bozulan enerjiyi dengelemek ve yaşam gücünü yükseltmektir.

Bu konuda uzman Dr. Azem Çobaner ile çalışmaktayız.